Στον ψηφιακό κόσμο, μία δεκαετία θεωρείται πολύ μεγάλο διάστημα. Για περισσότερα από δέκα χρόνια, η ομάδα της Plarino Hotel Management Services έχει βοηθήσει εκατοντάδες πελάτες να αναδειχθούν και να αυξήσουν τα κέρδη τους στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά του κλάδου της φιλοξενίας.  Καθοδηγούμαστε από την προσήλωσή μας στην ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων για τα ξενοδοχεία και τις μικρότερες μονάδες φιλοξενίας που μας δείχνουν εμπιστοσύνη. Διαθέτουμε εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θέματα online διανομής, digital marketing και sales representation, με στόχο να μεγιστοποιήσουμε την πληρότητα, τα έσοδα και τη μέση ημερήσια τιμή (ADR) του ξενοδοχείου σας.