Η primalRES είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης καναλιών για ξενοδοχεία που επιτρέπει στους ξενοδόχους να διαχειρίζονται τις τιμές και τη διαθεσιμότητα μέσα από μία ενιαία πηγή που ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο.